@sh774 לברר?
נו באמת, ממתי עובדות היו הצד החזק של השמאל?
הם לוקים במזוכיזם, שנאה עצמית ודמיון מופרך שיש פרטנר בצד השני שרוצה שלום.
מי שרוצה לברר לא רץ לתקשורת בחמת זעם אלא הולך לשר הבטחון ומברר.
זו המלצת השב"כ, אבל הזויה כמו מיכאלי בטח מבינה בבטחון המדינה יותר מהם...