@sh774
ההבדל בין השקרים של נתניהו לבין בנט ושאר חבריו הוא שנתניהו אמנם שיקר לא פעם אבל בעיקר על היריבים שלו (כדוג' גנץ)לעומת שאר השקרנים והנוכלים בקואליציה העכשווית שיקרו על הבוחרים והמאמינים שלהם..
ואידך זיל גמור...