@fshlomo ממש יפהייפה ומקורי.
אני הייתי מוסיפה צל של ראש פיל לירח ופרחים צהובים מפוזרים בקטנה על הדשא ועל חדק של אחד מהפילים.
צהוב שובר קצת את הכהות.
או שהייתי מביאה פיל עם חדק כלפיי מעלה, וראשו מוטה לאחור [יעני צורח] והוא האמצעי. והצל יהיה שלו.

אבל גם ככה זה מהמם!!!!
סתם מביאה רעיונות;)