@משתמש אמר בלהורדה כל תוכנות אדובי:

נכון

חסום בנטפרי.