נראה לי שזה ספר טוב.

?cf_chl_jschl_tk=pmd_yloLHXZgC95Q61j28qhYEyQnNFgVMDUzgyCtFaHxZ4M-1635174901-0-gqNtZGzNAnujcnBszQi9

סיפורים נבחרים https://yeladim.org.il/wp-content/uploads/2017/06/sipurim_leyom_hashoa.pdf

טוב, אני לא בדקתי אחד אחד אבל נראה לי שיש פה דברים טובים

נ.ב. זה עבודה של סמינר נכון? בהמשך אני אבדוק אולי שמרתי את העבודה הזאת ואוכל לשלוח לך.