@מיכלוש @יעקב-ה שניכם צודקים, מיכלוש עזרה לי ואולי עוד אנשים יגיבו.