זה לא בא להתחרות עם המתכון למעלה👆 , אבל הנה עוד מתכון יותר פשוט.