התקנת התוכנות וההורדות הינם באחריות המשתמשים בלבד! הפורום אינו לוקח אחריות על התוכן/התוכנות או כל דבר הנלווה איתם, והן לא נבנו או הוכנו על ידי/עבור משתמשי הפורום ולפיכך האחריות היא על המשתמש המבצע את הפעולות בלבד, מערכת הפורום משמשת כפלטפורמה להעברת התוכן בלבד.

תגובות או שאלות על המדריכים, ניתן לכתוב רק בקטגוריית העזרה הדדית.