@מרים אמר במיקום אלמנטים:

אני מנסה למקם אייקון בצד שמאל למעלה עם: margin-left ולא עובד

margin לא מיועד לקבוע מיקום אבסולוטי
בשביל זה נועד

position: absolute

(או position: fixed אם רוצים שישאר במקומו האבסולוטי גם בגלילת הדף)
ולהנ"ל מוסיפים מיקום
; right: 0; top: 0
וכן הלאה